Küçük Çalışma Gruplarımız

Sosyal Girişimcilik Küçük Çalışma Grubu’nun vizyonu ve misyonu birliğimiz içinde yenilikçiliğe ve yaratıcılığa verilen önemi vurgulamak ile beraber birliğimizin savunduğu değerler ve konularda toplumsal sorunlara karşı gönüllülerimizin harekete geçen tarafta olmasını sağlamaktır.

Gönüllülerimizin fark yaratabileceğine inanan ve içindeki girişimciyi bulmuş bireyler olmaları için çabalamak, bu doğrultuda çalışmalar yapmak Sosyal Girişimcilik Küçük Çalışma Grubu’nun en temel amacıdır. Aynı zamanda yerel birliklerimizin sosyal girişimcilik hakkında daha derin bilgi sahibi olması ile yerel birliklerimizce konu çerçevesinde farklı faaliyetler düzenlenmesinin sağlanması Sosyal Girişimcilik Küçük Çalışma  Grubu’nun var oluş sebeplerindendir. Proje ve Girişimler Destek Birimi bünyesindeki proje faaliyetlerinin yanına proje dışı faaliyetler eklemek, sosyal girişimcilik teması çevresinde yenilikçilik ile inovasyona verilen önem ile bu alanda yürütülen faaliyetlerin görünürlüğünün artırılmasını sağlamak ve sosyal girişimcilik konusunda gönüllülerimizde bilinç oluşturmak Sosyal Girişimcilik Küçük Çalışma Grubu ile mümkün olmaktadır.

Sosyal girişim temel amaç olarak sahip veya hissedarlarına kar elde ettirmek yerine sosyal bir sorunu çözmeyi amaçlayan, sosyal etkiye sahip ve sosyal ekonomiye katkı sağlayan işletmelerdir. Bu amaç ve istek ışığında Sosyal Girişimcilik Küçük Çalışma Grubu ile birlikte sosyal girişimciliğin uçsuz bucaksız denizinde derinlere açılmak, yenilikçilik, kriz yönetimi, inovasyon ve bunlar gibi birçok alanda fark yaratmak ve girişimci ruhumuzu uyandırmak dileğiyle...

PSD PR ve Dış Görünürlük Küçük Çalışma Grubu’nun ortaya çıkışı Proje ve Girişimler Destek Birimi ve Desteklenmiş Projelerimiz bünyesinde yapılan çalışmaların iç ve dış görünürlüklerinin artırılabilmesi için dergiler oluşturarak, gönüllülerimizin süreci tek bir elden takip edebilmelerini sağlayan bir arşiv oluşturmaktır. İçeriklerimizi oluştururken birliğimiz bünyesindeki gönüllülerimizin Proje ve Girişimler alanında gerçekleştirdikleri faaliyetleri paylaşarak diğer gönüllülerimize ilham olmak ve onları da faaliyette bulunmaya teşvik etmek ana hedefimizdir. 

PSD PR ve Dış Görünürlük Küçük Çalışma Grubu sadece bir dergi KÇG değil gerekli görüldüğü takdirde Proje ve Girişimler Destek Birimi ve Desteklenmiş Projeleri için de tasarım faaliyetleri yürütmektedir. Bunun yanında farklı platformlarda ve özellikle sosyal medyada savunuculuk çalışmaları yürüterek Proje ve Girişimler Destek Birimi’nin dışarıya açılan yüzü olarak PR çalışmalarında bulunmayı hedeflemektedir.